על מה מדובר?
ארגון העיתונאים יבקש מהיועמ"ש לחקור את חוקיות מעשיו של דוד ביטן